Kljub recesiji rast oglaševalskega trga v Evropi

Splet je bil leta 2009 v Evropi edini medij, kjer je oglaševanje beležilo rast (4,5 %), piše IAB.

Rast se je v primerjavi s prejšnjimi leti sicer upočasnila – leta 2008 je bila 20 %, leto prej pa 40 % – vendar je to tudi posledica dejstva, da spletno oglaševanje predstavlja skoraj 20 % evropskega oglaševalskega kolača.

Največji delež kolača ima v Združenem kraljestvu (30 %), sledijo nordijske države (20 do 25 %), ter Francija in Nemčija (18 do 19 %).

Skupni izdatki za spletno oglaševanje v 23 opazovanih evropskih državah so v letu 2009 znašali 14,7 milijarde evrov. Od tega je največji delež pripadal iskalnim oglasom (45,8 %). Sledijo prikazni oglasi (30,9 %) in usmerjeni ter mali oglasi (23,3 %).

V letu 2009 je največjo rast beležilo iskalno oglaševanje (10,8 %). Z ozirom na leto 2008 izdatki za prikazne oglase v celoti gledano ostajajo skoraj nespremenjeni, v državah z zrelimi trgi (Francija, Združeno kraljestvo, Švedska) pa so se zmanjšali za približno 5 do 6 odstotkov. Na področju malih oglasov je bilo lani zaznati upad vrednosti (za 1,4 %).

Vir: RIS.org