Spletno oglaševanje

Spletno oglaševanje predstavlja marketinško metodo, katere cilj je povečati prepoznavnost spletnega mesta.

Oglaševanje deluje na dveh nivojih :

  • oglaševanje na nivoju blagovnega imena (cilj prepoznavnost blagovnega imena)
  • oglaševanje na nivoju izdelka ali storitve (cilj prodaja izdelka ali storitve)

Za to je potreben zakup oglasnega prostora neposredno pri spletnem mediju ali pa prek spletne oglaševalske mreže. Odločitev o izbiri je odvisna predvsem od razpoložljivega časa, podpornih storitvah ki jih spletne oglaševalske mreže ponujajo (podrobne statistike in poročila, optimiziranje akcij,..), ter od števila medijev na katerih želimo izvesti oglaševalsko akcijo.

Sama izbira spletnih strani na katerih bo podjetje oglaševalo, je odvisna predvsem od ciljev oglasne akcije (gradnja blagovne znamke, pridobivanje podatkov, prodaja, generiranje obiska) in ciljne populacije, ki jo želi podjetje doseči. Kadar želijo oglaševalci nagovarjati splošno populacijo, ponavadi izberejo strani z visokim obiskom in splošno vsebinsko naravnanostjo (mediji dosega kot npr. Najdi.si, Matkurja, Slowwwenia), kadar pa želijo nagovarjati ozko usmerjeno populacijo, so za oglaševanje bolj zanimive specializirane strani, na katerih se da zelo dobro komunicirati s specifično ciljno skupino in kjer so stroški na uporabnika, ki ga pripeljejo z oglaševanjem na svojo stran znatno nižji.

Tehnika zakupa za spletno oglaševanje

Na spletnem trgu obstaja več modelov zakupa oglasnega prostora, odvisno pač od ponudbe in cenovne politike vsakega posameznega spletnega medija. Tako se lahko oglaševalci srečajo z zakupom oglasnega prostora po fiksni ceni, ki jo plačajo za določeno obdobje, z zakupom števila klikov (CNK – cena na klik ali PPC – Pay per Click) in ogledov oz. prikazov (CNO – cena na ogled). Redkeje se uporablja tudi model zakupa CNA (cena na akcijo), kjer oglaševalec plača za vsako akcijo uporabnika, kot je npr. vpis v bazo, registracija, tiskanje kuponov, izpolnitev ankete ipd.

Naša storitev se imenuje ADmarketeer

več na Spletno oglaševanje na Wikipedia

Picture of admin
admin