Izdelava spletnih strani.

Ponujmo vam 3 opcije/pakete:

 1. osnovni paket,
 2. napredni paket  in
 3. po naročilu oz. po dogovoru.

Kaj so spletne strani

Spletne strani podjetju povečujejo delež obiskovalcev, s tem potencialnih novih strank in v bodoče delež njihovih strank. Povečujejo tudi splošen ugled podjetja. Spletnih strani morajo vsebovati vse potrebne elemente za primerno prestavitev podjetja. Naš cilj je doseči vašega kupca, mu primerno predstaviti vaše podjetje, povečati število obiskovalcev vaših strani, izboljševati razmerje konverzije iz obiskovalcev v potencialne kupce in s tem povečati vašo bazo potencialnih kupcev.

Izdelava spletnega nastopa:

 1. Za naročnika pred izvedbo pripravimo strategijo nastopa.
 2. Potrebe/želje – Skupaj določimo cilje na podlagi potreb in ciljnih skupin.
 3. Analiza stanja – Izvedemo analizo konkurence s podobnimi poslovnimi cilji in ciljnimi skupinami. Analiziramo tudi obstoječe stanje spletnega nastopa, če je naročnik že prisoten na spletu.
 4. Cilji – Po jasnih ciljih opredelimo potek projekta (obseg, cilje, aktivnosti, mejnike) ter doseg končnega projekta.
 5. Ključne besede – Na ta način pripeljemo uporabnika da naredi željene aktivnosti. V tej fazi projekta določimo ključne besede in besedne zveze na katere bomo spletno mesto optimizirali za čim višje uvrščanje v iskalnikih.
 6. Načrtovanje – Pomembna je pravilna določitev strukture spletnega nastopa, razporeditev vsebin, določitev funkcionalnosti spletnih orodij in opredelitev njihove medsebojne interakcije.

Le dobro načrtovana informacijska osnova lahko zagotovi učinkovito interakcijo z uporabnikom. Temeljito načrtovanje uporabniške izkušnje in informacijske osnove zagotavljata:

 1. jasno vizijo oblikovanja spletne strani
 2. trdno strukturo spletnega mesta z enostavnejšo možnostjo nadgradenj funkcionalnosti
 3. pravilno in učinkovito usmerjanje uporabnika po spletnem mestu z izvajanjem željenih akcij
 4. maksimalno izrabo možnosti optimizacije spletne strani za visoko uvrščanje v iskalnikih na učinkovite ključne besede
 5. najboljši izkoristek vložka v spletni nastop in izvedba seveda.

 

Vsebuje oblikovno podobo, izdelali vam bomo vstopno stran (landing page) in vse potrebne notranje strani, na straneh bo vključen spletni obrazec za povpraševanje, izvedli bomo osnovno optimizacijo za iskalnike, ponudili kvalitetno gostovanje, registrirali domeno in vam odprli do 5 email naslovov.

Idealen paket za predstavitev vašega podjetja oz. dejavnosti na internetu.

VSEBUJE:

 • Brezplačno poslovno in spletno svetovanje
 • Vzpostavitev strani
 • Oblikovanje v skladu z vašo celostno grafično podobo (CGP)
 • Statistiko in analizo spletne strani
 • Vmesnik za dodajanje vsebine (CMS)
 • Samostojno upravljanje s ključnimi besedami in vsebinami,
 • Vnos osnovne predpripravljene vsebine,
 • En mesec brezplačnega gostovanja

Predstavitev podjetja z naprednim CMS. Unikatna oblikovna podoba, možnost samostojnega urejanja in dodajanja vsebine, optimizacija za iskalnike.

Paket je izredno primeren za predstavitev podjetja, dejavnosti in storitev z možnostjo naprednejšega urejanja in objavljanja novic.

VSEBUJE:

 • Brezplačno svetovanje
 • Vzpostavitev strani oz. naprednega vmesnika za dodajanje vsebine (CMS)
 • Oblikovanje v skladu z vašo celostno grafično podobo (CGP)
 • Moderne oblikovne smernice
 • Statistiko in analizo spletne strani
 • Samostojno upravljanje s ključnimi besedami in vsebinami
 • Vnos osnovne vsebine
 • En mesec brezplačnega gostovanja na strežnikih vključno z elektronskimi naslovi

Tu so možni vsakršni vzajemno sprejemljivi dogovori.

Picture of admin
admin