ProjektX: Arduino kot alarmna naprava

Ime projekta Arduino kot alarmna naprava
Ideja ali problem Naredimo si alarmno napravo za svoj dom
Rešitev skupna uporaba Arduina in PIR senzorjev – Passive Infrared Motion Sensors
potrebščin (BOM – Bill of Material) Za izvedbo potrebujemo:

POZOR: Napajanje PIR senzorja mora biti 12V sicer ne dela pravilno

Izvedba Sestavite po spodnjem načrtuPIR alarmna naprava

 

 

Primer programa za testiranje:

#define PIRpin 0
#define LEDpin 3

void LEDblink() {
for(int i=0; i<3; i++) {
digitalWrite(LEDpin ,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(LEDpin ,LOW);
delay(100);
}
}

void setup(){
Serial.begin (9600);
pinMode(LEDpin, OUTPUT);
delay (2000);
}

void loop(){
int PIRvalue = analogRead(PIRpin);
Serial.println (PIRvalue);
if (PIRvalue < 100){
LEDblink();
delay(2000);
}
}

Predlogi za izboljšave predlog izboljšav:vhodi del:

  • mikrotipa- za vrata, okna
  • dodati vlagomer,
  • termometer,
  • CO senzor – proti požarno,

izhodi del:

  • Piezo Buzzer
  • dodati preko releja – izklopi naprav, zunanja signalna lučka
  • ethernet shield in pošiljanje na lastno spletno stran ali na SMS ali twitter

kontrolni del:

  • LCD prikazovalnik – pregled stanja
  • tipkovnica – vnos zaščitne kode
  • daljinski izklop